Optimum to biuro rachunkowe zatrudniające specjalistów z zakresu finansów, zarządzania, podatków i rachunkowości. Podstawa, na której budujemy relacje z Klientami to przygotowanie merytoryczne, rzetelność i profesjonalizm pracowników naszego biura, dlatego też stale inwestujemy w ich rozwój i szkolenia.

Nasz zespół stanowią certyfikowani księgowi z wieloletnim doświadczeniem w różnych branżach, osoby posiadające wykształcenie zdobyte w renomowanych szkołach wyższych. Na stałe współpracujemy z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, specjalistami IT i radcami prawnymi.

Obsługujemy Klientów na terenie całej Polski. oraz Klientów zagranicznych. Nasi pracownicy biegle władają językami angielskim i rosyjskim.

Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności z różnych branż i o różnych formach prawnych. Klientami naszego biura rachunkowego są zarówno spółki prawa handlowego, jak też małe jednoosobowe firmy. W naszej ofercie znajduje się również prowadzenie księgowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), a także US GAAP. Na życzenie Klienta możemy przygotować sprawozdawczość grupową, bądź sporządzić sprawozdanie skonsolidowane. Sporządzamy sprawozdania finansowe i zarządcze (menedżerskie) w każdym wymaganym przez kierownictwo bądź właścicieli formacie.

Wszystkie rozliczenia i księgowość prowadzimy przy pomocy legalnego oprogramowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Nasze biuro posiada licencję Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. W ramach prowadzonej przez nas działalności jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w firmie Warta.